Fritidshus för uthyrning på Mörkö

Vårens stora visningsdag äger rum söndagen den 15 mars. De hyresobjekt som finns tillgängliga för uthyrning presenteras här nedan.
Längst ner på sidan finns generell information om vår uthyrning och kontaktuppgifter för övriga frågor.​​​​​

Viktig information:

Med anledning av spridningen av coronaviruset väljer vi att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med söndagens visning: 
  • Först och främst ber vi alla som har luftvägssymtom, feber och/eller hosta att avstå från att komma på visningen. 
  • Vår personal kommer att placera sig utomhus under visningen och vi kommer att avstå ifrån att hälsa genom att ta i hand. Det kommer säkert att kännas ovant och avigt för både oss och er men vi hoppas på er förståelse med hänsyn till rådande läge. 
  • Vi kommer inte att lägga ut blanketter och pennor vid varje objekt för intresseanmälan utan har istället lagt upp ett webformulär på hemsidan som ni fyller i via egen dator eller mobiltelefon.
  • Vi ber er också respektera att vi försöker hålla oss till att släppa in ett sällskap i taget i våra hus.
Vi känner oss trygga med att genomföra visningen som planerat med ovanstående åtgärder och hoppas på ert samarbete.

Varmt välkomna på visningen!

Generell information


Visningarna är öppna för alla och det krävs ingen föranmälan. I samband med visningen har man möjlighet att anmäla sitt intresse för ett eller flera objekt och lämna sina uppgifter. Vi utför kreditupplysning innan hyreskontrakt erbjuds och ett riktmärke vi använder är att hyreskostnaden för ett fritidsboende ej ska överstiga 10% av hushållets disponibla inkomst.

Våra fritidshus hyrs ut på helårskontrakt med automatisk förlängning med ett år i taget om man inte säger upp sitt hyreskontrakt tre månader innan kontraktsårets slut. I hyreskontraktet för fritidshus ingår att man som hyresgäst ansvarar för det löpande underhållet på sitt hyresobjekt, inkl skötsel av tillhörande tomtyta.

Övriga frågor om vår uthyrning generellt eller ett specifikt hyresobjekt besvaras bäst i samband med visning, annars per mail eller telefon:
Camilla 010-1025715 alt. camilla@horningsholm.se