Platschef driftsplats Hörningsholm, Mörkö


Arbetsuppgifter:


Bordsjö Skogar AB söker en platschef som vill vara med och modernisera och effektivisera organisationen hos ett landsbygdsföretag i tiden. Verksamheten vid driftsplats Hörningsholm är fördelad över fastigheter, jordbruk, skogsbruk och viltvård. Som platschef har man budget (ca 30 MSEK) och resultatansvaret för driftsplatsen, ansvaret inbegriper även operationella investeringar och beslut rörande verksamhetsknutna projekt. Platschefen har det övergripande personalansvaret för driftsplatsen och säkerställer genom strategisk och operationell resursplanering att resultatmål uppfylls. I rollen som platschef har man även huvudansvaret för budgetering och den övergripande planeringen av fastighetsverksamheten. Vidare tillkommer flertalet arbetsmoment så som arbetsmiljöansvar, myndighetskontakter, försäkringar och omvärldsbevakning.

 
Profil:

Vi söker en person med erfarenhet och ett genuint intresse för att förvalta och utveckla en organisation, dess medarbetare och bolagets resultat. Som ledare är du ödmjuk och värdesätter den framgång som skapas av laganda och sammanhållning. Rollen kräver att du har ett helikopterperspektiv och med enkelhet kan prioritera ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Du har praktisk erfarenhet, underbyggd av teoretisk utbildning, av ledarskap och resultatansvar inom en producerande verksamhet och sporras av att vara ytterst ansvarig.
 
Bostad med god standard finns att hyra av företaget.

 
Rapporterar till:

Verkställande Direktör

 
Övriga krav:

Körkort klass B


Tjänstgöringsgrad:


100 %


Ersättning:


Enligt överenskommelse

 
Tjänstgöringsplats:

Driftsplats Hörningsholm, Mörkö


Om Bordsjö Skogar AB:


Bordsjö Skogar AB är ett bolag i tillväxt inom fastighetsutveckling och de agrara näringarna. Det senaste decenniet har omsättningen mer än fördubblats. Målsättningen är att återigen dubbla omsättningen det kommande decenniet. Med utgångspunkt i de unika natur- och kulturmiljöer vi förvaltar ska företaget utvecklas inom verksamhetsgrenarna, och genom denna utveckling bidra till att en verkligt livskraftig, levande och vital landsbygd skapas.För ansökan, vänligen maila CV och personligt brev till Hans Wihlborg (hans@horningsholm.se) senast den 30 april 2019. Märk mailet med Platschef Hörningsholm. För frågor rörande tjänsten, vänligen kontakta Hans Wihlborg.