Fågel / Seabird

  • fageljakt 1
  • fageljakt 2
  • fageljakt 3
Andjakt - Jakten på Hörningsholm bedrivs i såväl viltvatten som i havsvik. Denna sociala jakt är ett uppskattat event här hos oss på Hörningsholm. Jakten på änder sker under augusti och september. Vi tar emot grupper upp till 10 personer.

Sjöfågeljakt- Trevliga sociala stunder på kobbar och skär i väntan på sjöfågel är en jaktform som vi kan erbjuda till våra kunder. Vi kan ta emot 2-5 personer per tillfälle.

Vänligen kontakta Dennis Erlandsson för mer information. ​(Tel: +46 10 102 57 29 or email: dennis (a) horningsholm.se)
Duck shoot – The shoots at Hörningsholm are conducted both in natural waters and damns. This social form of shooting is a much appreciated event on Mörkö. Duck shoots take place during August and September in groups up to ten persons.

Seabirds – Lovely moments on islets and rocks with a couple of friends waiting for seabirds to approach. We can cater for two to five persons at these very social get-togethers.

Please contact Dennis Erlandsson for further information. (tel: +46 10 102 57 29 or email: dennis (a) horningsholm.se)