Jordbruk

Hörningsholm är den Sörmländska gården som ingår i Bordsjö Skogar AB. Gården är belägen på Mörkö och huvuddelen av åkermarken på ön tillhör Hörningsholm. Jordbruksmarken, bestående av 1241 ha åker och 327 ha bete, är typisk för området med den så kallade Sörmlandsprofilen, vilket innebär mycket oregelbundna fält med skogsholmar och solitärträd på fälten. Generellt kan man säga att den rationella delen av växtodlingen ligger på norra halvan av ön, med relativt stora fält och en öppnare natur. Södra delen av ön är förutom klimatet mest likt Småländska höglandet. Av rationalitetsskäl ligger den mesta av arealen här i vall, en del av arealen är också Kravgodkänd och skördas som storbalsensilage till djuren på Bordsjö. Den stora arealen naturbetesmark hålls öppen med hjälp av att betesdjur från Bordsjö kommer upp till Hörningsholm på "sommarkollo". Det är också två får-företag som är verksamma med betesdjur.


Växtföljden är fri där höstsådd prioriteras. Vi försöker emellertid hålla samman grödorna blockvis som cirkulerar på gården. Allt för största möjliga rationalitet. De grödor vi cirkulerar är höstraps, höstvete, havre, maltkorn, ärter, lin, ängssvingel, frövall och träda, allt med hänsyn till de växtföljdskrav som gäller för i första hand höstraps och ärter.

Kontakt:


Lantbruksansvarig:
Stefan Nilsson

​​​​​
010 – 102 57 27
stefan.nilsson (a) horningsholm.se