Fastigheter

Till Bordsjö hör ett stort antal fastigheter. Vi hyr idag ut ett 30-tal permanentbostäder. Dessa bostäder är oftast en f.d mangårdsbyggnad vid tidigare aktiv gårdsmiljö, där brukandet numera sköts av huvudgården. Vi hyr också ut ett 50-tal fritidshus i varierande standard, många med ostörda och fina lägen.

Fokus har under de senaste åren varit att bygga bort beroendet av direktverkande el och fossila bränslen som uppvärmningskälla i våra hus. Bergvärme har i de flesta fall ersatt tidigare värmesystem. År 2009 installerades en flisvärmeanläggning vid Askeryd Säteri som värmer fyra bostäder samt driftsanläggningen.

Sedan den 1 februari 2015 finns möjlighet till uppkoppling av bredband i samtliga våra hyresfastigheter. Bordsjö Skogar AB spelade en avgörande roll i genomförandet av projektet Askeryd Byanät. Leverantör av bredband är ComHem.​

Kontaktperson:


Hyra & Arrende: 
Lars Knutsson
010 - 102 57 31
lars.knutsson (a) bordsjo.se

Fastighetsservice: 
Karl Göransson
010 - 102 57 04
karl.goransson (a) bordsjo.se

JOURNUMMER (AKUTA FRÅGOR):
010 - 102 57 39
2016-04-23-12-24-582016-04-23-12-24-58
2016 04 23 12 24 58