Klövvilt / Game

  • var 16 bild 3
  • Var16 Bild 1
  • Var16 Bild 5
  • klovvilt 1
  • klovvilt 3
  • klovvilt 2

Bilder © Torleif Nilsson 2015

Vildsvin – Hörningsholm har en av Sveriges bästa vildsvinsstammar där målet hela tiden har varit att hålla en hög medelålder. Genom aktiv förvaltning är förekomsten av galtar i medaljklass hög. Jakten bedrivs helt efter kundens önskemål och kan vara såväl en större drevjakt som en pyrch där kunden har som mål att fälla sitt första vildsvin. På våra drevjakter tar vi grupper upp till 14 personer. Företag och privatpersoner är välkomna.

Kronvilt – Hjortstammen på Mörkö förvaltas för att främja tillväxten av troféer i medaljklass. Vi kan varje år erbjuda pyrsch och drevjakt efter hindar och kalvar. Vi kan även vid enstaka tillfälle erbjuda jakt efter kapitala hjortar.

Älg – Varje år skjuts ett tiotal älgar på Hörningsholms marker. Vi kan erbjuda kunden älgen som ett inslag på drevjakterna.

Rådjur – Vi har en av regionens absolut bästa förutsättningar för rådjursjakt under augusti och september. Chansen att fälla en medaljbock är hög. Pyrschjakten bedrivs i begränsad form. På våra drevjakter är rådjur ett välkommet inslag på paraden för våra kunder.

Vänligen kontakta Dennis Erlandsson för vidare information.​ ​(Tel: +46 10 102 57 29 or email: dennis (a) horningsholm.se)
Wild boar – Hörningsholm has some of the best hunting grounds for wild boar in Sweden, the long term goal is to keep a high average age throughout the population. Through active management we have achieved a high presence of trophy boars. We organize shoots according to clients wishes, be it a driven shoot or stalking. We cater for 14 guests at our driven shoots.

Red deer – The population of red deer is managed to increase the amount of medal class stags. We offer driven hunts and stalking for hinds and calfs. Occasionally we can also offer medal class stags at our hunts.

Elk / Moose – Each year around ten elks / mooses are shot at Hörningsholm. We see it as a positive element at our driven hunts.

Roe deer – We have one of the best hunting grounds in the region for roe deer, especially during late August and September. Chances of leaving Hörningsholm with a medal class trophy are large. The stalking is conducted with limitations to achieve an outstanding population. At driven hunts the roe deer is an appreciated element.

Please contact Dennis Erlandsson for further information. (Tel: +46 10 102 57 29 or email: dennis (a) horningsholm.se)