Skogsbruk

Skogsbruket är en stor och viktig del i Bordsjö Skogars verksamhet. Det vi gör i skogen påverkar alla verksamhetsgrenar inom företaget så några nyckelord för oss inom skogsbruket är ”samverkan” och ”kommunikation”.

Inom Bordsjö Skogar så bedriver vi ett ståndortsanpassat skogsbruk. I produktionsskogarna jobbar vi långsiktigt för att optimera skogsskötsel och ekonomi men tar även hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns och kan utvecklas där. Vi jobbar också aktivt med viltvård såsom att skapa foder och skydd i våra skogar. Skogsbruket på Hörningsholm är gruppcertifierat hos Skogscertifiering Prosilva enligt FSC® (FSC-C105738 ) och PEFC (PEFC/05-22-19) så stora arealer skogsmark är avsatta till naturvård..

På norra delen av Mörkö finns de högsta granboniteterna och skogsmarken här är mer ”luckrig” med ett bättre vattengenomsläpp. Södra delen präglas mer av bergig terräng med mycket tät och finkornig skogsmark mellan bergen. På Mörkö krävs det, på de flesta områdena, torr eller frusen väderlek vid avverkning för att undvika skador på skogsmarken och vägarna. Naturen här är mycket variationsrik och på ön finns allt från bergiga tallbestånd med ”Norrlandskaraktär” till bördiga granbestånd och mäktiga ekar med ”Skånekaraktär”.

Kontakt:


Skogsförvaltare 
Christian Landberg    
010 - 102 57 25
christian.landberg (a) bordsjo.se
horningsholm skogsbrukhorningsholm skogsbruk
horningsholm skogsbruk

Klickbar för förstorning

1111
11
1
Horningsholm skog 1Horningsholm skog 1
Horningsholm skog 1