Viltvård - Wildlife

Bordsjö Skogar AB förvaltar jakten på Mörkö och kringliggande vatten, totalt 4635 ha landareal och 4000 ha vattenareal. En historisk tillbakablick visar ett starkt engagemang för forskning och utveckling av jakten i Sverige, inte minst betydande forskningsstudier av vildsvinens återetablering som svenskt klövvilt. Jakten, som verksamhetsben, ansvarar idag för förvaltningen av den unika fauna som finns på Mörkö. Det finns flertalet pågående projekt som gynnar den biologiska mångfalden på ön. Vi erbjuder även möjlighet för studerande att komma till Hörningsholm och arbeta som jaktelev.

Den enorma energi som läggs på förvaltning av klövviltstammen har lett till att Hörningsholm är känt för välarrangerade drevjakter. Vi erbjuder idag jaktupplevelser utöver det vanliga för våra gäster, såväl i form av drevjakt som smyg-/pyrschjakt samt and- och sjöfågeljakt.

Vänligen kontakta Dennis Erlandsson för vidare information.

Bordsjö Skogar AB manages the wildlife and hunting grounds on Mörkö, comprising of 4635 ha land and 4000 ha water. Through history the company has shown great interest in the research and development of hunting in Sweden, amongst other things taking part in important studies regarding the reestablishment of the wild boar in the country. The business area also manages the unique fauna on the island. There are multiple ongoing projects benefiting the biological diversity on Mörkö. Each year we offer students the opportunity to work as hunting interns on the island.

Bordsjö Skogar AB has a reputation of organizing top quality driven hunts, a result from the huge effort that goes into maintaining the hoofed game on the island. We are able to offer our clients superb hunting opportunities, be it a driven hunt, stalking or duck shoot.

Please contact Dennis Erlandsson for further details.

Kontakt / Contact:


Viltmästare / Gamekeeper:
Dennis Erlandsson
+46 (0) 10 102 57 29
dennis (a) horningsholm.se

Jaktelev / Intern:
Vakant