Skogsbruk

Skogsbruket är en stor och viktig del i Bordsjö Skogars verksamhet. Det vi gör i skogen påverkar alla verksamhetsgrenar inom företaget så några nyckelord för oss inom skogsbruket är ”samverkan” och ”kommunikation”.

Inom Bordsjö Skogar så bedriver vi ett ståndortsanpassat skogsbruk. I produktionsskogarna jobbar vi långsiktigt för att optimera skogsskötsel och ekonomi men tar även hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns och kan utvecklas där. Vi jobbar också aktivt med viltvård såsom att skapa foder och skydd i våra skogar. Skogsbruket på Bordsjö är gruppcertifierat hos Skogscertifiering Prosilva enligt FSC® (FSC-C105738 ) och PEFC (PEFC/05-22-19) så stora arealer skogsmark är avsatta till naturvård..

Skogsmarken på Bordsjö präglas av höga granboniteter i de nordvästra delarna runt Marbäck och lite mer varierande tall- och granboniteter på de övriga delarna av fastigheten. Skogsbilvägnätet är väl utbyggt och vägarna håller en hög kvalitét med bra bärighet. Något som vi är särskilt stolta över är våra självföryngringar av tall där vi lyckats balansera betestryck från det vilda med ett mycket gott föryngringsresultat.

Kontakt:


Skogsförvaltare
Christian Landberg
010 - 102 57 25   
christian.landberg (a) bordsjo.se
bordsjo skogsbruk1bordsjo skogsbruk1
bordsjo skogsbruk

Klickbar för förstorning

Bordsjo Skog 1Bordsjo Skog 1
Bordsjo Skog 1
Bordsjo slide show1Bordsjo slide show1
Bordsjo slide show1