Fastigheter

På Hörningsholm administrerar Bordsjö Skogar AB uthyrning av fritids- samt permanentboende och bostadsarrenden. Uthyrningsbeståndet uppgår till ca 120 fritidshus och 90 permanenthus. Antalet bostadsarrenden är ca 240. Genomgående för vårt bestånd av hus och arrendetomter är att de ligger naturskönt i den unika miljö som finns på Mörkö.

Fritidshusen är av varierande karaktär och storlek. Från små soldattorp till lite större före detta arbetarbostäder. Under det senaste decenniet har mycket energi lagts på att installera el samt sommarvatten på majoriteten av dessa hus.

Även permanenthusen är av varierande karaktär. Det rör sig om mindre lägenheter på ca 50 kvm upp till huvudbyggnader på före detta arrendegårdar på ca 400 kvm. Våra permanentboenden håller en god standard, under de senaste åren har mycket energi gått åt till att modernisera värmesystem med bl a bergvärme och luft / vattenvärmepumpar.

Kontakt:


Hyra: 
Camilla Stockhaus
010-102 57 15
camilla (a) horningsholm.se

Arrende:
Hans Wihlborg
010 - 102 57 30
hans (a) horningsholm.se

Fastighetsservice: 
Anders Östergren
010-102 57 28
anders (a) horningsholm.se

JOURNUMMER (AKUTA FRÅGOR):
010 - 102 57 38