Viltvård

Viltstammar i balans har alltid varit viktigt vid Bordsjö för att kunna bedriva ett variationsrikt och miljöanpassat jord- och skogsbruk i området. På markerna finns goda stammar av älg, rådjur och en numera etablerad stam av vildsvin samt en begynnande dovhjortsstam.

Idag hålls endast en mindre areal under egen drift. Vi kan i begränsad omfattning erbjuda kunder köp av enstaka jaktdagar efter rådjur och älg. Övrig areal är utarrenderad till jaktlag med medlemmar från bygden.

Askerydssektionen inom Aneby Älgskötselområde är ett viktigt och framgångsrikt forum för skötseln och förvaltning av områdets älgstam.

Ett led i detta samarbete är även viltdepån i Torrarp som är öppen dygnet om för inlämning. Vänligen klicka på länken för vidare information. Till viltdepån!

​För vidare information vänligen kontakta Per Johansson eller Lars Knutsson.

Kontaktperson:


Driftsledare
Göran Johansson
010 - 102 57 26
goran (a) bordsjo.se

VD & Platschef
Lars Knutsson
010 - 102 57 31
​lars.knutsson (a) bordsjo.se
GameGame
Game
Klövvilt
jakt bordsjo algjakt bordsjo alg
jakt bordsjo alg